+421 2 6544 2661
Logo
+421 2 6544 2661
Wymienniki płaszczowo-rurowe


Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła - ETA EST

Na początku 1991 roku firma ROEN EST rozpoczęła w mieście Romans d´Isonzo produkcję płaszczowo-rurowych wymienników ciepła ETA EST. Wymienniki te znajdują szerokie zastosowanie w klimatyzacji, chłodnictwie a także w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym i okrętowym. Oprócz standardowych wersji katalogowych klient może sam zaproponować wymiennik według własnych wymagań korzystając z pomocy naszego oprogramowania selekcyjnego ETA EST TS&T, które można sobie pobrać ze strony internetowej:

http://www.roenest.com/download.php

Nasz asortyment produkcyjny wymienników płaszczowo-rurowych obejmuje następujące serie:

 

- Seria HX (parowniki)

pokrywają zakres mocy od 18 kW do 2179 kW w wersjach z 1, 2, 3 lub 4 niezależnymi obwodami chłodzenia. Stosowane są wysoko wydajne rurki miedziane z rowkowaniem wewnętrznym, co umożliwia osiągnięcie wysokiego współczynnika przewodnictwa cieplnego, zmniejszenie objętości wewnętrznej redukując w ten sposób ilość czynnika chłodniczego, przy jednoczesnym kompaktowym rozmiarze i mniejszej masie samego wymiennika.

Wodę można podłączyć w poziomie lub w pionie. Część czołową - głowicę wymiennika - można wymontować umożliwiając w łatwy sposób dostęp, czyszczenie i konserwację wymiennika. Dystrybucja czynnika chłodniczego (wersje z 2, 4 i 6 obwodami) i odległości między wewnętrznymi przegrodami (wersje: L, C, CC i CCC) są optymalne z punktu widzenia przepływu wtórnego zgodnie z wymogami klienta. Wymienniki korzystają z czynnika chłodniczego kompatybilnego z miedzią i stalą węglową. W skład wyposażenia na zamówienie wchodzą nóżki oporowe wymiennika.

- Seria R (kondensatory)

pokrywają zakres mocy od 33 kW do 2317 kW. Stosowane są wysokowydajne rurki miedziane z rowkowaniem wewnętrznym i zewnętrznym z wykorzystaniem profili o niskim stopniu osadzania się zanieczyszczeń, co umożliwia osiągnięcie wysokiego współczynnika przewodnictwa cieplnego, większej powierzchni wymiany ciepła, zmniejszenie objętości wewnętrznej redukując w ten sposób ilość czynnika chłodniczego, przy jednoczesnym kompaktowym rozmiarze i mniejszej masie samego wymiennika.

Część czołową i tylną - głowice wymiennika - można wymontować umożliwiając w sposób łatwy dostęp, czyszczenie i konserwację wymiennika. Ciśnienie eksploatacyjne od strony rurek wynosi 10 bar.

Wymienniki korzystają z czynnika chłodniczego kompatybilnego z miedzią i stalą węglową. W skład wyposażenia na zamówienie wchodzą nóżki oporowe wymiennika oraz wskaźnik poziomu czynnika chłodniczego.

 

- Seria OA (wymienniki typu woda - olej)

14 modeli standardowych ze stali węglowej pokrywa zakres mocy od 7,3 kW do 300 kW (przy temp. oleju - wejście/wyjście 65/55°C, wody - wejście/wyjście 15/20°C). Wymienniki używają kompatybilne czynniki chłodnicze takie, jak: oleje mineralne i syntetyczne, różnego rodzaju emulsje wody z olejem oraz woda glikolowa. Ciśnienie eksploatacyjne wynosi 12 bar. Temperatury eksploatacyjne: oleju 120 °C i wody 90 °C; na żądanie oferujemy wymienniki z rurkami miedzianymi, ze stopu CuNi, ze stali nierdzewnej INOX i z rurkami tytanowymi. Odnośnie specjalnych rodzajów czynnika chłodniczego i ich zastosowań należy się skontaktować z naszym Działem Technicznym.

 

- Seria DR (schładzacze)

11 modeli standardowych ze stali węglowej z rurkami miedzianymi pokrywa zakres mocy od 7 kW do 281 kW (dla freonu R407C temp. oleju - wejście/wyjście 85/55°C, wody - wejście/wyjście 15/50°C). Ciśnienie eksploatacyjne wynosi 10 bar. Na żądanie oferujemy wymienniki ze stopu CuNi, ze stali nierdzewnej INOX lub z rurkami tytanowymi.

- Seria CNH (kondensatory do amoniaku NH 3 - R717)

22 standardowe kompletne modele w całości wykonane ze stali węglowej pokrywa zakres mocy od 35 kW do 1364 kW. Ciśnienie eksploatacyjne od strony rurek wynosi 10 bar. Na żądanie oferujemy wymienniki ze stali nierdzewnej INOX i z rurkami tytanowymi.

- Seria EAH, EANH (parowniki zalane dla R 507 albo NH 3 - R717)

18 standardowych modeli serii EAH w wersji z rurkami miedzianymi, rurkami ze stali węglowej, stopu CuNi albo tytanu; płaszcz i podłączenia ze stali węglowej. Głowicę wymiennika można wymontować umożliwiając w łatwy sposób dostęp, czyszczenie i konserwację wymiennika, konstrukcja może zawierać albo być bez separatora cieczowego.

17 standardowych modeli serii EANH w wersji z rurkami ze stali węglowej, ze stali nierdzewnej INOX albo tytanu; podłączenia ze stali węglowej. Głowicę wymiennika można wymontować umożliwiając w łatwy sposób dostęp, czyszczenie i konserwację wymiennika, konstrukcja może zawierać albo być bez separatora cieczowego.

- Seria FA (spaliny - woda)

5 standardowych modeli pokrywających zakres mocy od 65 kW do 319 kW (przy temp. spalin wejście/wyjście 500/120°C, wody wejście/wyjście 85/90°C) zaprojektowano tak, aby osiągnąć maksymalną rekuperację ciepła ze spalin silników i turbin spalinowych. Głowice komór spalinowych wykonano ze stali nierdzewnej INOX i można je zdemontować w celu ułatwienia czyszczenia. Płaszcz wymiennika wyposażono też w termiczny element dylatacyjny ze stali nierdzewnej. Podobnie rurki wymiennika wykonano ze stali nierdzewnej. Zarówno płaszcz wymiennika, jak i podłączenie wody wyprodukowano ze stali węglowej.

 

- Seria VA (wymiennik z rurami typu "U" para - woda)

59 standardowych modeli z płaszczem ze stali węglowej oraz z rurkami typu „U" ze stali nierdzewnej. Parametry eksploatacyjne rurek: ciśnienie max 16 bar, temp. max 200°C; dla płaszcza wynoszą one odpowiednio: ciśnienie max 10 bar, temp. max 99°C. Na żądanie dostarczamy wymienniki z rurkami tytanowymi i miedzianymi.

 

Wersja wykonania wymienników oraz ich zalety.

Zastosowane rury (miedziane albo stalowe) dzięki specjalnemu ożebrowaniu zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni odznaczają się wysoką skutecznością przewodnictwa cieplnego. W wyniku tego wymienniki kompaktowe wymagają mniej czynnika chłodniczego i są lżejsze.

Podłączenia wody do parowników mogą być poziome albo pionowe.

Wymienniki mogą też pracować w środowiskach agresywnych, np. w środowisku morskim. /jako materiał rur stosuje się stop CuNi.

Wszystkie wymienniki wyposażono w zawory odpowietrzające i spustowe, nóżki podporowe (wyposażenie).

Łatwość czyszczenia wymienników /demontowana część czołowa/.

Zastosowane materiały:

Jakość zastosowanych materiałów spełnia wszystkie wymagania europejskich przepisów, norm i rozporządzeń.

Demontowaną część czołową, dno z rurkami, płaszcz i podłączenie wody i czynnika chłodniczego wykonano ze stali węglowej.

Rurki wyprodukowano z miedzi (w serii NH - ze stali nierdzewnej, dla konstrukcji morskich - ze stopu CuNi).

Przesłony - przegrody ukierunkowujące przepływ wykonano z mosiądzu albo innych odpowiednich materiałów.

Uszczelnienia nie zawierające azbestu nadają się do stosowania cieczy, czynnika chłodniczego i smaru.

Materiały łączące są ze stali nierdzewnej.

 

Wymienniki płaszczowo-rurowe to pojemniki ciśnieniowe muszące spełniać specjalne wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. Próba kontrolna przy odbiorze spełnia wymagania norm ISPESL, RINA (Włochy), TÜV (Niemcy) oraz PED/CE (EU). Materiał, sposób spawania, wykończenie i próby podlegają rozporządzeniom wyżej wymienionych państw.
Partnerzy
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri