+421 2 6544 2661
Logo
+421 2 6544 2661
Rekuperatory ciepła


Spółka Technoklíma oferuje również rekuperatory:

krzyżowe i  rotacyjne (z wymiennikiem kołowym).

 

Rekuperator krzyżowy składa się z cienkościennych ożebrowanych paneli ułożonych w kształcie krzyża pod kątem 90°. Stosuje się listwy aluminiowe (na żądanie klienta można zastosować aluminium epoksydowane). Konstrukcja i różnorodność zastosowanych materiałów umożliwiają:  

stosowanie gazów wysokotemperaturowych,

osiąganie małych strat ciśnienia,

osiąganie wysokich wskaźników przewodnictwa ciepła w odniesieniu do całkowitej powierzchni wymiennika,

osiąganie długiej żywotności i niskiej ceny.

 

Stosowane są często do rekuperacji ciepła gazów odpadowych.

 

Wydajność produkowanych przez nas wymienników mieści się w zakresie od 100 m3/h do 110.000 m3/h.

Rozmiary od 210 mm x 210 mm x 100 mm do 3400 mm x 3400 mm x 2500 mm.

Odległość między listwami wynosi od 2 mm do 13,5 mm.

Na żądanie klienta wymiennik krzyżowy może być dodatkowo wyposażony w obejście typu by-pass i mieć konstrukcję szkieletową.

 

 

W rekuperatorze rotacyjnym do wymiany ciepła między gorącym a zimnym gazem dochodzi w obracającym się walcowym rotorze, składającym się z bardzo cienkich metalowych listew. Listwy wykonane są z aluminium lub z aluminium z hydrofilną powierzchnią (dzięki swoim właściwościom przechwytuje wilgoć i oddaje ją z powrotem do otoczenia, co przyczynia się do utrzymywania stałego poziomu wilgotności).

Rekuperatory rotacyjne posiadają napęd pasowy i regulator prędkości obrotów.

Wydajność produkowanych przez nas rekuperatorów mieści się w zakresie od 420 m3/godz. do 44.000 m3/godz.

Średnica rotora wynosi od 500 mm do 2.500 mm

Szerokość rotora 200 mm i 250 mm.

Czas produkcji rekuperatorów wynosi w przybliżeniu od 10 do 14 dni. Odbiór możliwy jest w zakładzie Roen Est w Słowacji.  
Partnerzy
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri