+421 2 6544 2661
Logo
+421 2 6544 2661
Pláštovo-rúrkové výmenníky


Plášťovo - rúrkové výmenníky tepla - ETA EST

Na začiatku roku 1991 začala firma ROEN EST vyrábať plášťovo - rúrkové výmenníky tepla ETA EST vmeste Romans d´ Isonzo . Tieto výmenníky tepla majú veľmi široké použitie v oblasti klimatizácie, chladenia a ďalej pre chemický, petrochemický, potravinársky a lodiarsky priemysel. Okrem štandardného katalógového prevedenia si môže klient navrhnúť špeciálny výmenník podľa svojich požiadaviek za pomoci nášho selekčného programu ETA EST TS&T, ktorý si môžete stiahnuť zinternetu na stránke :

http://www.roenest.com/download.php

Náš výrobný program výroby plášťovo- rúrkových výmenníkov zahrňuje tieto série:

 

-Séria HX (výparníky)

pokrývajú výkonový rozsah od 18 do 2179 kW v prevedení s 1,2,3 alebo 4 nezávislými chladiacimi okruhmi. Použite sú vysoko efektívne medené rúrky svnútorným drážkovaním , čo umožňuje dosiahnuť vysoký koeficient prestupu tepla, menší vnútorný objem ateda vneposlednom rade redukciu množstva chladiva , pri kompaktnejšom rozmere amenšej váhe samotného výmenníka.

Pripojenie zo strany vody môže byť horizontálne alebo vertikálne. Predná časť - hlava výmenníka je odmontovateľná ateda umožňujúca jednoduchý prístup, čistenie aúdržbu výmenníka. Distribúcia chladiva (verzia s2, 4 a6 obehmi ) avzdialenosť medzi vnútornými predelovníkmi (verzia L,C,CC aCCC) je optimalizovaná vo vzťahu ksekundárnemu prietoku apodľa potrieb klienta. Výmenníky pracujú s chladivami kompatibilnými smeďou auhlíkovou oceľou. Ako príslušenstvo je možne doobjednať aj oporné nožičky výmenníka.

-Séria R (kondenzátory)

pokrývajú výkonový rozsah od 33 do 2317 kW. Použite sú vysoko efektívne medené rúrky svnútorným aaj vonkajším drážkovaním spoužitím profilu snízkym koeficientom zanášania , čo umožňuje dosiahnuť vysoký koeficient prestupu tepla, vačšiu teplovýmennú plochu, menší vnútorný objem ateda vneposlednom rade redukciu množstva chladiva , pri kompaktnejšom rozmere amenšej váhe samotného výmenníka.

Predná azadná časť - hlavyvýmenníka sú odmontovateľné ateda umožňujúca jednoduchý prístup, čistenie aúdržbu výmenníka. Prevádzkový tlak zo strany rúrok je 10 bar.

Výmenníky pracujú s chladivami kompatibilnými smeďou auhlíkovou oceľou. Ako príslušenstvo je možne doobjednať aj oporné nožičky výmenníka atak isto aj kukátko úrovne chladiva.

 

-Séria OA (výmenníky voda - olej)

14 štandardných modelov zuhlíkovej ocele pokrýva výkonový rozsah od 7,3 do 300 kW ( pri tepl. oleja vstup/výstup 65/55°C , voda vstup/ výstup15/20°C ). Výmenníky pracujú skompatibilnými chladivami ako sú minarálne asyntetické oleje , rôzne emulzie vody aoleja aglykolová voda . Prevádzkovýtlak je 12 bar. Prevádzková teplota zo strany oleja 120 °C azo strany vody 90 °C , na požiadavku ponúkame výmenníky smedenými rúrkami , CuNi i, nerezovými INOX atitánovými rúrkami. Pre špeciálne chladivá aaplikácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

 

-Séria DR (podchladzovače)

11 štandardných modelov zuhlíkovej ocele smedenými rúrkami pokrýva výkonový rozsah od 7 do 281 kW ( pre freón R407C tepl. vstup/výstup 85/55°C , voda vstup/ výstup 45/50°C). Prevádzkový tlakje 10 bar. Na požiadavku ponúkame výmenníky s CuNi, nerezovými INOX atitánovými rúrkami.

-Séria CNH ( kondenzátory pre amoniak NH 3 - R717)

22 štandardných modelov kompletne zuhlíkovej ocele pokrýva výkonový rozsah od 35 do

1364 kW. Prevádzkový tlak na strane rúrok je 10 bar. Na požiadavku ponúkame výmenníky s

nerezovými INOX a titánovými rúrkami.

-Séria EAH, EANH (zaplavené výparníky pre R 507 alebo NH 3 - R717 )

18 štandardných modelov série EAH vprevedení smedenými rúrkami, rúrkami zuhlíkovej ocele, CuNi alebo titánu, plášť apripojenia zuhlíkovej ocele. Hlava výmenníka odmontovateľná umožňujúca jednoduché čistenie výmenníka, konštrukcia môže byť salebo bez kvapalinového separátora.

17 štandardných modelov série EANH vprevedení z rúrkami z uhlíkovej ocele, INOX alebo titánu, plášť a pripojenia z uhlíkovej ocele. Hlava výmenníka odmontovateľná umožňujúca jednoduché čistenie výmenníka, konštrukcia môže byť s alebo bez kvapalinového separátora.

-Séria FA (spaliny - voda)

5 štandardných modelov pokrýva výkonový rozsah od 65 do 319 kW ( pri tepl. spalín vstup/výstup 500/120°C , voda vstup/ výstup 85/90°C ) a boli navrhnuté pre dosiahnutie maximálnej rekuperácie tepla zo spalín spaľovacích motorov aturbín. Hlavy spalinových komôr sú znerezu INOXU asú zmontovateľné na uľahčenie čistenia. Plášť výmenníka obsahuje aj teplotný dilatačný prvok znerezu . Rúrky výmenníka sú tak isto znerezu. Plášť výmenníka aprípojky vody sú zuhlíkovej ocele.

 

-Séria VA (výmenníky s U rúrami para - voda)

59 štandardných modelov spláštom zuhlíkovej ocele as „U" rúrkami z nerezu . Prevádzkové parametre zo strany rúrok max 16 bar ateplota max .200°C , na strane lášta je to max 10 bar ateplota max 99°C . Na požiadavku ponúkame výmenníky s titánovými amedenými rúrkami.

 

Prevedenie výmenníkov a ich výhody.

Použité rúry (medené alebo oceľové) vďaka špeciálnemu rebrovaniu vonkajšieho a vnútorného povrchu, vykazujú vysokú účinnosť pri prestupe tepla. Dôsledkom toho sú výmenníky kompaktné, potrebujú menej chladiva a sú ľahšie.

Pri výparníkoch môžu byť prípojky na strane vody horizontálne alebo vertikálne

Výmenníky môžu byť použité aj pri agresívnych podmienkach, napr. morské prostredie. / použitý materiál rúr CuNi.

Všetky výmenníky sú s odvzdušňovacím a vypúšťacím ventilom, podpornými nožičkami (príslušenstvo).

Jednoduché ošetrovanie / odnímateľné čelo/ na čistenie výmenníkov.

Použité materiály:

Kvalita použitých materiálov zodpovedá všetkým požiadavkám, európskych predpisov, normám anariadeniam.

Odnímateľné čelo, rúrková platňa, plášť a prípojky vody a chladiva sú z uhlíkovej ocele.

Rúrky sú z medi (v sérii NH - sú rúrky z nerezovej ocele, pre morské prevedenie sú z CuNi).

Clony- predelovníky usmerňujúce prietok sú z mosadzí alebo iných vhodných materiálov.

Tesnenia bez prítomnosti azbestu sú vhodné pre použitie pre kvapaliny, chladivá amazivá.

Spojovacie materiály sú z uhlíkovej a nerezovej ocele.

 

Plášťovo - rúrkové výmenníky sú tlakové nádoby a podliehajú špeciálnym požiadavkám na spoľahlivosť a bezpečnosť. Preberacia skúška zodpovedá normám ISPESL, RINA (Taliansko), TÜV (Nemecko) a PED/CE (EU). Materiál , spôsob zvárania dokončenie a odskúšanie podliehajú nariadeniam hore uvedených krajín .


Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri