+421 2 6544 2661
Logo
+421 2 6544 2661
Rozvádzače, regulátory a termostaty


Firma Pego je talianská firma založená vroku 1995, ktorá vyrába rozvádzače, regulátory atermostaty pre chladiarenské potreby apriemyselné zvlhčovače vzduchu (generátory pary) hlavne pre úpravu vzduchu (vetranie). Filozofiou firmy Pego je vyrábať svoje produkty tak, aby mali:

·Jednoduché apraktické použitie

·Zabudované vysoko kvalitné komponenty (Pego používa komponenty od firmy Siemens)

·Jednotné programovanie

·Pekný, pútavý vzhľad akvalitné spracovanie

Ponúkame riešenia na riadenie chladiarenského systému od najmenšej až do najväčšej veľkosti, od jednoduchého systému až do najkomplikovanejšieho. Ponuka Pega zahŕňa:

-Poradenstvo aprojektovanie zapojenia rozvádzačov atermostatov

-Výroba elektrických panelov, rozvádzačov, rozvodných skriní podľa požiadavky klienta

-Výroba štandardných, katalógových rozvádzačov, ktoré sa dajú spojiť priamo skompresorom, výparníkmi akondenzátorom priamo, bez použitia stykačov. Možnosť rozvádzača so zabudovaným dataloggerom na uchovanie dát.

-Modifikácia štandardných produktov podľa potreby zákazníka atrhu.

-Výroba zvlhčovačov vzduchu (elektródami generovaná para)

Niektoré typické použitie produktov Pego:

-Jednoduché chladiace komory sjedným výparníkom ajednou kondenzačnou jednotkou. Aj jednofázové aj trojfázové rozvádzače spriamym zapojením. Ak treba, možné použiť rozvádzače so zabudovaným datalogerom.

-Systém viacerých chladiarenských komôr spočítačovým centrálnym riadením

-Veľké chladiarenské systémy, ktoré už vyžadujú na mieru projektované elektrické zapojenia arozvodných skriní

-Dozrievacie komory ainé aplikácie, kde treba súčasne kontrolovať teplotu aj vlhkosť vzduchu.

-Vetracie systémy, kde je potrebné dodať sterilnú vodnú paru apresne regulovať vlhkosť.

 

Pre kompletné informácie oproduktoch navštívte stránkuwww.pego.it alebo stiahnite si katalóg produktov tu (odkaz na katalogy).


Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri